Een schoolcarrière met een culinair smaakje? Kies voor Hotelschool Turnhout + INGO-internaat meer info?

Home

Het INGO-internaat is een gemengd  internaat van de Vlaamse Gemeenschap dat verbonden is aan de scholengroep Kempen van het GO! onderwijs. 

Het internaat staat open voor jongens en meisjes van de reguliere basisschool en het secundair onderwijs. Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassenen. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie.

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij een dubbele klemtoon:

  • de mens als individu
  • de mens als maatschappijwezen

Deze website zal jullie, naar wij hopen, helpen een beter inzicht te krijgen in ons internaat. Jullie zullen zich een idee kunnen vormen van onze studiebegeleiding.

 

Hier kan je onze nieuwsbrieven vinden

Wens je te starten in ons internaat maar zit je met veel vragen klik dan hier

Voor een overzicht van de belangrijke data, klik hier